Musikteori

Här kan du läsa och lära dig mer om noter, takter, tangenter och ackord.
Du behöver ha Adobe Reader installerat för att öppna PDF-filerna.

Noter & notvärden
Översikt Teorilektioner: Musikens hemliga språk
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Gamla häftet (PDF): Musikens hemliga språk 20 (med notlinjer)

Musikrum Rickards Notomat Docx-fil

Notvärden "Trädet" Ver 1 Docx-fil
Hur och när uppfanns noter?
Bra film som enkelt förklarar hur noter fungerar.

Melodiövningar noter 1
Melodiövningar noter 2

Arbetsuppgift: 4-stämmigt rytmarrangemang Notvärden
Noteflight - Gratis notskrivningsprogram
Notlinjer för utskrift 12 system A4
Notlinjer för utskrift 8 system A4
Notlinjer för utskrift 8 system Dubbelsidig A4
Notlinjer för utskrift 6 system A4

Tangenter, tonnamn & ackord
Vita tangenter & pianoackord
Hur man räknar ut dur och moll på pianotangenter
Ackordprov Piano 3 sidor Ver 4 Vt18
Tangenters Tonnamn Del 1 Interaktiv övning
Övningar på tonnamn
Gehörstäning med olika intervaller
Kvintcirkeln PDF
Fakta om kvintackord (gitarr)

Begrepp m.m.
Musikbegrepp Del 1 Interaktiv övning

Musikbegrepp Del 1 Svårare Variant

Musikbegrepp Del 2 Interaktiv övning

Musikbegrepp 2 Svårare VariantMassor med musikord med korta förklaringar

Tempo och metronom


Öva ditt gehör med Beatlab
Hitta tonarten Nu grönskar det Övning 1
Hitta tonarten Nu grönskar det Övning 2


Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 1
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 2
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 3
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 4
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 5
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 6
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 7

Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 1
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 2
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 3
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 4
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 5
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 6
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 7


Pianoackord
Pianoackord Översikt Grundlägen från A

Pianoackord Översikt Grundlägen från C

Pianoackord Översikt Grund- Ters- & Kvintlägen från A

Pianoackord Översikt Grund- Ters- & Kvintlägen från C

Mall för att göra egna pianoackord i MS Docx

Ukuleleackord 

OBS: D-stämd ukulele
Översikt Ukulele-ackord PDF Vt 2017
A-dur Ukulele stor PDF
A7 Ukulele stor PDF
A-moll Ukulele stor PDF
B-dur Ukulele stor PDF
B-moll Ukulele stor PDF
C-dur Ukulele stor PDF
D-dur Ukulele stor PDF
D7 Ukulele stor PDF
Dm7 Ukulele stor PDF
E-dur Ukulele stor PDF
E7 Ukulele stor PDF
E-moll Ukulele stor PDF
F-dur Ukulele stor PDF
F#7 Ukulele stor PDF
F#-moll Ukulele stor PDF
G-dur Ukulele stor PDF
G7 Ukulele stor PDF
G-moll Ukulele stor PDF

Mall 1 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx
Mall 2 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx

OBS: C-stämd ukulele
Översikt Ukulele-ackord C-stämning PDF Vt 2017
A-dur Ukulele stor PDF
A-moll Ukulele stor PDF
Bb-dur Ukulele stor PDF
C-dur Ukulele stor PDF
C7 Ukulele stor PDF
Cm7 Ukulele stor PDF
D-dur Ukulele stor PDF
D7 Ukulele stor PDF
D-moll Ukulele stor PDF
Eb-dur Ukulele stor PDF
E-dur Ukulele stor PDF
E7 Ukulele stor PDF
E-moll Ukulele stor PDF
F-dur Ukulele stor PDF
F7 Ukulele stor PDF
F-moll Ukulele stor PDF
G-dur Ukulele stor PDF
G7 Ukulele stor PDF
G-moll Ukulele stor PDF

Mall 1 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx
Mall 2 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx

Gitarrackord
Gitarrackord PDF Översikt 13
A-dur stor PDF
A7 stor PDF
A-moll stor PDF
B7 stor PDF
C-dur stor PDF
D-dur stor PDF
D7 stor PDF
D-moll stor PDF
E-dur stor PDF
E7 stor PDF
E-moll stor PDF
F-dur (barré) stor PDF
G-dur stor PDF
Mall för att göra egna gitarrackord i MS Word Docx

Elbas
Mall för att göra elbasgångar Ver 7 Docx