fredag 26 februari 2016

Musikens verkliga betydelse i näringslivet

Vi musiklärare pratar ofta och gärna om hur betydelsefull musiken är för oss människor i olika situationer i livet, inte minst i samband med reklam och företagande. Finns det egentligen några belägg över HUR viktig den är? Ja, bl.a. har företaget Heartbeats International i samarbete med Stim & Sami gjort en omfattande och mycket intressant undersökning om hur svenskarna på olika sätt förhåller sig till musik. Till exempel visar det sig att musik kommer på tredje plats (efter internet och mobiltelefonen) över saker som svensken har svårast att klara sig utan.

Läs hela undersökningen här: Myten om musik besannad


Inga kommentarer: