fredag 2 september 2016

AfroAmerikansk musik - från slaveri till frihet (Del 1)

Kolonier
Varifrån kommer pop- och rockmusik? För att kunna förstå detta måste vi gå tillbaka flera hundra år i tiden. Många europeiska länder t.ex. Spanien, Portugal och England ville från 1500-talet och framåt utvidga sina landområden och sin makt och erövrade länder och områden i Afrika samt Nord- och Sydamerika. Dessa områden och länder kallade man för sina ”kolonier”. I många fall skedde en plundring av koloniernas tillgångar och synen på människorna, som bodde i dessa främmande länder, var att de var ”vildar” som skulle lyda sina nya europeiska ”herrar”.


Triangelhandel och slaveri
Det var under denna tid som det utvecklades en så kallad triangel-handel mellan Afrika, Amerika och Storbritannien. Detta pågick ungefär mellan år 1600 och 1850. Denna handel gjorde att många vita människor tjänade väldigt mycket pengar – och detta berodde på att man använde mycket speciella "handelsvaror".

I södra USA fanns många stora lantbruk (så kallade plantager) där man odlade bomull, tobak och majs. Det växte väldigt bra och skördarna blev så stora att det var svårt att få tag på arbetskraft som orkade eller ville utföra det tunga och lågavlönade skördearbetet. Ägarna av dessa lantbruk (godsägarna) såg det därför som en lösning när möjligheten öppnades att köpa och använda svarta Afrikanska slavar som billig arbetskraft.


Dessa svarta slavar kom främst från kolonier i västra Afrika. Man lurade eller hotade ofta svarta hövdingar att bli de vita slavjägarnas leverantörer. Hövdingen pekade ut de friskaste och starkaste i byn (för att de skulle överleva ”frakten”) Dessa män, kvinnor och även barn överfölls och infångades sedan och blev till ”handelsvaror”. 

De fördes ner till kusten där de skulle fraktas med speciella slavskepp hela vägen till Amerika för att slutligen säljas som slavar på speciella marknader. 

Triangelhandeln fortsatte med att bomull och tobak skeppades och såldes till Manchester och Liverpool i England. Och triangeln slöts i och med att mycket tyger och vapen exporterades från England till kolonierna i Afrika. Fram till 1860 hade mellan 4-20 miljoner svarta slavar transporterats över med slavskeppen.

AfroAmerikansk musik Del 1 Kolonier & slaveri
AfroAmerikansk musik Del 2 Slavskepp & bomullsfält
AfroAmerikansk musik Del 3 Kulturkrock & blues
AfroAmerikansk musik Del 4 Gospel & Jazz
AfroAmerikansk musik Instuderingsuppgifter/frågor
AfroAmerikansk Musik Instuderingsfrågor Word Docx


3 kommentarer:

Anonym sa...

k

Våffelkaka sa...

Detta låter logiskt.

Anonym sa...

Ja det är klart det är logiskt, det står ju på engelska