onsdag 7 september 2016

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 1 Introduktion)

Uttrycket "klassisk musik"
När man säger ”klassisk musik” får de flesta människor olika tankar och minnesbilder. En del tänker på flera hundra år gammal bortglömd och obegriplig musik och kanske på kompositörer såsom Mozart och Beethoven. När uttrycket ”klassisk musik” började användas menade man att denna sorts musik skulle vara av en högre kvalité (alltså musik med ”klass”) jämfört med t.ex. folkmusik. Dessutom ansågs ”klassisk musik” vara speciellt betydelsefull för den egna kulturen, inte bara idag utan för lång tid framöver. 

Västerländsk konstmusik
Så här flera hundra år efteråt kan vi konstatera att klassisk musik visserligen är och har varit väldigt viktig för den har format mycket av den musik vi idag lyssnar på. Samtidigt vet vi också att många nyare musikstilar har uppstått under 1900-talet och framåt med påverkan ifrån helt andra håll, t.ex. AfroAmerikansk musik och folkmusik. Ett bättre och mer neutralt samlingsnamn för det som vi brukar kalla klassisk musik är därför ”Västerländsk Konstmusik”. Musiken är alltså Västerländsk – den är utvecklad i kulturer med europeiskt ursprung. Det handlar också om Konstmusik – inte folkmusik eller popmusik. Konstmusik är ett sätt att uttrycka sig "konstnärligt", men inom ganska stränga bestämda musikaliska ramar och regler. Detta kräver både utbildade kompositörer (de som skapar konstmusiken) och utbildade musiker (de som framför konstmusiken).

Tre viktiga perioder 
Många spännande musikstilar har växt fram i den Västerländska Konstmusiken under olika tidsperioder. Vi ska titta lite närmare på tre av de viktigaste:
1. Barock
2. Wienklassicism (kallas ibland bara Klassicism)
3. Romantik

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 1 Introduktion)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 2 Barock)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 3 Wienklassicism)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 4 Romantik)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 5 Instuderingsuppgifter)
Klassisk Musik Instuderingsfrågor Word-doc Ht-17

Inga kommentarer: