onsdag 14 september 2016

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 3 Wienklassicism)

Wien i centrum
Wienklassicismen varade mellan år 1770-1830.
Staden Wien i Österrike blev nästan som musikens huvudstad, här uppstod wienklassicismen.
Under denna period hittar vi musikhistoriens mest välkända kompositörer:
nämligen: Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven,

Sonat
Kompositörerna under denna tid delade ofta in sitt musikstycke i 3-4 olika delar. Detta sätt att komponera musik kallas sonat. De olika delarna i en sonat kallas satser. Oftast började man med en snabb sats, sedan en långsam sats, sedan kom ofta en sats som kallas menuett, slutligen kom en snabb sats. En sonat kunde skrivas för en musiker, t.ex. en pianosonat. För två musiker, t.ex. violinsonat (violin och piano). En sonat för fler än 8 olika instrument-stämmor kallas symfoni.

I en symfoniorkester spelar flera instrument samma stämma.

Symfoni
Joseph Haydn uppfann symfonin, den nya stora musikformen. Ordet symfoni betyder samklang och är alltså ett stycke musik för mer än 8 olika instrumentstämmor. Trots mängden instrument (se bilden) är musiken i en symfoni ändå alltid indelad i 3-4 satser.
En symfoni av Mozart eller Haydn varar oftast totalt 20-30 minuter medan Beethovens symfonier kunde vara mellan 50-70 minuter beroende på tempo.
Wienklassicismens kännetecken:
* Man strävade mot det rena, klara och enkla.
* Man var trött på barockens tunga melodier. Istället blev många musikstycken nästan som barnvisor.
* Istället för terassdynamik blir det nu populärt att använda CRESCENDO (långsamt starkare) och   DIMINUENDO (långsamt svagare).
* Man börjar använda TVÅ KÄNSLOR i samma stycke, de kallas i en symfoni för huvudtema (ofta rytmiskt) och sidotema (ofta sångbart och lugnt).
* Repetition användes ofta. Melodierna upprepades alltså flera gånger i samma stycke. Detta gjorde musiken förutsägbar.
* Pulsen är mer ojämn. Mjuka förändringar mellan snabbare och långsammare partier.
* Man använde enkla ackord – oftast dur och moll.

Wienklassicismens tre mest kända kompositörer

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
* Musikaliskt underbarn
* Började spela piano och komponera vid 4 års ålder.
* Föddes i Salzburg och dog i Wien.
* Åkte på Europaturné med pappa Leopold och storasyster Nannerl.
* Blev endast 35 år gammal.
* Skrev operor, 41 st symfonier, solokonserter och kammarrmusik.
Lyssna på:
Symfoni nr 40 i G-moll
Pianokonsert nr 21(Elvira Madigan)
Operan Trollflöjten (på tyska!)
Operan Figaros bröllop
Eine kleine Nachtmusik
Turkisk Marsch  (pianosonat)

Joseph Haydn
Joseph Haydn
* Kallas för ”Symfonins fader”
* Skrev 104 Symfonier, stråkkvartetter, kyrkomusik och pianosonater.
* Föddes i Österrike, jobbade på slott i Ungern, därefter i Wien.
* Var bekant med Mozart.
Lyssna på:
Symfonin med pukslaget (nr 94)
Trumpetkonserten
Oratoriet Skapelsen
Kejsarkvartetten (Melodin till Tysklands nationalsång)
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
* Pappan ville att Ludwig skulle bli en ny Mozart.
* Pappan ljög och sa att han endast var 6 år när han som 8-åring gav sin första konsert.
* Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-åring i Wien.
* Skrev 9 st symfonier som var längre och mäktigare än Haydns och Mozarts.
* Ledde musiken in i nästa epok: Romantiken
* Började få nedsatt hörsel och tinnitus som 30-åring.
* Blev döv men fortsatte ända att komponera.
Lyssna på:
Månskensonaten del 1 (del 3)
Für Elise
Ödessymfonin (nr 5)
Odé an die freude(Symf. nr 9)


Viktiga fakta om klassisk musik (Del 1 Introduktion)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 2 Barock)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 3 Wienklassicism)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 4 Romantik)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 5 Instuderingsuppgifter)
Klassisk Musik Instuderingsfrågor Word-doc Ht-17


Inga kommentarer: