onsdag 14 september 2016

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 4 Romantik)

Romantiken och litteratur
Romantiken varade i stort sett hela 1800-talet men även i början på 1900-talet.
Den romantiska stilen har sina rötter i litteraturen. Man sökte inspiration i folksagor och folkdikter, det exotiska, spöktimman och främmande kulturer. Detta gjorde att sättet att komponera musik förändrades. Lyssna på: Musik från Operan ”Wilhelm Tell” av den Italienske operakompositören Rossini. 

Nationalromantik och programmusik
Romantiken har också en speciell variant där man kan höra från vilket land musiken kommer. Denna stil kallas nationalromantik. Kompositören försökte här skildra något betydelsefullt från en speciell nations natur eller kultur. Lyssna på: ”I bergakungens sal” av den norska kompositören Edvard Grieg. 
Programmusik innebär att kompositören formar musiken efter ett program där handlingen i t.ex. dikt, saga eller händelse bestämmer musikens utveckling. Lyssna på den symfoniska dikten ”Så talade Zarathustra” av Richard Strauss. – En fantastisk skildring av en soluppgång.

Känslans tidevarv
Detta är den tidsperiod då kompositörerna och musikerna mer än tidigare kunde uttrycka sina känslor och tankar i musiken. De kunde så småningom på ett helt nytt sätt ”ta ut svängarna” utan att riskera bryta stränga musikaliska regler för vad som var ”passande & fint”. Efter sin personliga smak och tycke kunde nu tempot eller ljudstyrkan i musiken skruvas upp till helt nya höjder. Musiken blev därigenom oftast mer dramatisk med riktiga ”känslo-utbrott”. Romantiken bukar därför kallas ”känslans tidevarv”.

Dirigentens uppgifter
Musiken blev under romantiken också så avancerad att en dirigent behövdes. Under Barocken och Wienklassicismen räckte det oftast med att någon av orkesterns musiker ordnade med start och avslut.
En dirigent
En dirigents uppgifter är att bland annat:
1. Träna in musikstycket med orkestern.
2. Slå in (räkna in) så att alla startar samtidigt.
3. Bestämma tempot och hålla pulsen i musiken genom att använda dirigent-pinne, händer och kroppsspråk.
4. ”Tolka” musiken genom att noga sätta sig in i alla styckets noter och stämmor.
5. Påminna orkestern om viktiga detaljer under tiden man spelar (kallas att ”ge insatser”).


Opera - ett allkonstverk
Operan når sin höjdpunkt under romantiken. Richard Wagner är en av de största opera-kompositörerna. Han försökte göra ett allkonstverk av operan (nästan som en multimediashow), och varje detalj skulle vara genomtänkt, alltifrån sångtext till kläder, kulisser och scenbelysning. Wagner var först med att låta orkestern spela ledmotiv. Ledmotiv är när en melodi kopplas till en person eller känsla och leder publikens tankar ”rätt”. Lyssna på Valkyriernas ritt ur Nibelungens ring. Operan ”Nibelungens Ring” som är musikhistoriens längsta verk och varar totalt cirka 18 timmar.

Balett
Rysslands store kompositör Peter Tjajkovskij skrev bl.a. musik för balett.
Lyssna på: Svansjön och Nötknäpparen. Tjajkovskij var förutom en fantastisk kompositör också homosexuell, något som ej var accepterat på den tiden. Han gifte sig ändå med en kvinna, tyvärr slutade detta med ett självmordsförsök.

Romantikens kännetecken:
* Romantiken hyllade den "tekniska skickligheten", d.v.s. förmåga att spela så svåra stycken så snabbt som möjligt.
* Musikerna försökte överträffa varandra i spelskicklighet. det gällde även sångare som försökte briljera genom att hålla ut toner längre, ta högra toner eller klara svårare passager bättre än sina kollegor. Lyssna på: pianostycket Minutvalsen av Frederic Chopin
* Större orkestrar gav ett mäktigt ljud.
* Man började använda ”färgade ackord”.
* Musiken hade en handling och "känslor". Lyssna på: Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Felix Mendelssohn

Exempel på stor symfoniorkester med kör från Romantiken

Inga kommentarer: