lördag 19 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 1)

Inledning

Vårt svenska språk är ju uppbyggt av bokstäver som kan bilda tiotusentals ord. När man sedan sätter ihop orden till meningar kan man berätta de mest fantasifulla berättelser. På samma sätt kan vi med hjälp av noter bygga upp och skapa i princip allt det som vi idag kallar för musik.

Visst finns det många duktiga och kända musiker som inte kan läsa eller skriva noter. Detta beror säkert på många orsaker, t.ex i ett rockband är det vanligast och säkert mest praktiskt att man lär sig genom att lyssna och härma, alltså på gehör. Sen är det nog rätt vanligt att man aldrig fått detta med noter förklarat på ett bra och lättfattligt sätt. Men det häftigaste med att kunna lite noter är man kan lära sig spela och förstå all sorts musik, både ny och gammal.

Vi tar det ifrån början. Man kan skriva upp rytmer med olika notvärden som t.ex. ska klappas eller spelas på ett rytminstrument. Det kan då se ut så här:

Om man ska spela dessa noter på ett piano eller gitarr är det omöjligt att veta vilka toner man ska använda eftersom notvärdena bara visar rytmen.

Notplan

Nej, om vi ska skriva noter som kan bilda en melodi behöver vi först ett notplan.
Ett notplan

Notplanet består av 5 linjer och fyra mellanrum. Det är på dessa linjer och i dessa mellanrum vi skriver våra noter. Du vet säkert sedan tidigare att de toner som vi använder i västerländsk musik har fått sina namn efter alfabetets sju första bokstäver. A, B, C, D, E, F och G.

G-klav

För att veta hur man hittar dessa toner behöver vi komplettera notplanet med en klav. Ordet klav betyder nyckel. Den vanligaste klaven är G-klav. Det är en tjusig krumelur som fungerar som en ”nyckel” som visar var tonen G finns. (Är G-klaven korrekt placerad ringar den alltså in den notlinje där tonen G ligger)
Notplan med G-klav och tonen "G"

Inga kommentarer: