lördag 19 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 2)

Noterna i mellanrummen

Man kan alltså skriva noter på notlinjerna eller mellan. Vi börjar med att lära oss noterna i ”mellanrummen”. Tills vidare jobbar vi med helnoter. En helnot ser ut som en liggande oval. (Ovalen ska ej vara ifylld).


Som du kan se så bildas ordet "FACE" om man ställer upp noterna i mellanrummen så här. Ordet "Face", som ju betyder "ansikte", kan fungera som ett knep för att göra det lättare att komma ihåg. Det är viktigt för tydligheten att själva noten rör vid både linjen ovanför och linjen under.

Noterna på linjerna

För att lära sig noterna som ligger linjerna kan man använda en ramsa. 
Exempelvis: En Groda Bakar Dyra Frallor. 

OBS: Tonen "B" kallades förr i tiden för "H" i Sverige och Norden. Det kan man se i äldre notböcker. När man skriver noter på linjerna ska noten inte röra vid notlinjerna ovanför och under. Det är alltså viktigt att noten blir lagom stor så att det blir tydligt vilken det är.

Vita pianotangenter och C-dur skala

Om man på ett piano spelar på de vita tangenterna i en viss ordning får vi något som kallas stamtoner. C, D, E, F, G, A, B. Dessa bildar tillsammans en så kallad "C-dur skala". C-dur skala är som ett förråd eller serie av toner som ligger till grund för många melodier. 

Stamtoner Om man skriver ut denna skala i noter så ser det ut så här:
C-dur skala


Lägg märket till att tonen "C" längst till vänster ligger under notplanet och rör alltså varken vid eller ligger mellan notlinjerna. Då använder man en så kallad hjälplinje, som är en kort stump av en notlinje.

Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: