lördag 19 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 3)

Hjälplinjer

Det finns toner som är ”mörkare” (lägre) eller ”ljusare” (högre) än de som ligger på notplanets 5 linjer. Här är t.ex. några toner som är lämpliga att spela på en elbas. (I detta exemplet visas halvnoter, mer om dessa längre fram) Lägg istället märket till alla hjälplinjer som krävs för att visa så låga toner. Jag har i detta exempel för tydlighetens skull även skrivit ut tonnamnen med bokstäver under varje not - det brukar man normalt inte göra.
Svårläst basstämma skriven i G-klav med många hjälplinjer
Detta blir ganska svårt att läsa och spela för en musiker eftersom man inte hinner räkna så här många hjälplinjer när man snabbt ska hitta vilken ton det är.

F-klav

Då är det mycket smartare att använda en annan klav istället. Titta nedan på exakt samma toner men istället skrivna i så kallad "F-klav". (F-klav kallas även "basklav") Nu blir det mycket lättare att läsa av eftersom noterna nu ligger någonstans på de fem "vanliga" notlinjerna.

Lättläst basstämma skriven i F-klav


F-klav är alltså en annan "krumelur" som visar var tonen "F" ligger.

F-klav med tonen "F"


Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: