lördag 19 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 4)

Taktart och 4/4-takt

En annan sak som är mycket viktig vid notskrift är rytmen och takten. Det absolut vanligaste i pop- och rockmusik är att man använder 4/4-takt. Detta uttalas "fyra fjärde-dels takt". Det betyder att det får plats fyra stycken fjärdedels-noter i varje takt. Det kan då se ut så här:

4/4-takt med fjärdedelsnoter

Direkt efter G-klaven talar man alltså om takt-arten 4/4-takt. Man kan då räkna till fyra innan det kommer ett nytt taktstreck. I exemplet ovanför ser vi alltså fyra stycken takter med fyra stycken fjärdedels-noter i varje takt.

3/4-takt

Det finns även andra taktarter, t.ex. ¾-takt. Detta uttalas "tre fjärdedels-takt". Denna taktart kallas även för "tre-takt" eller "vals-takt". Det kan se ut så här:

3/4-takt med fjärdedelsnoter

Lägg märket till att det nu bara får plats tre stycken fjärdedels-noter i varje takt. Exemplet visar alltså fem takter med tre stycken fjärdedels-noter i varje takt.

Översikt notvärden

Nu kommer en översiktsbild som visar de vanligaste notvärdena. Varje rad visar vad som får plats i en 4/4-takt.


Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: