lördag 19 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 5)

Helnoter

I exemplet nedan är takt-arten 4/4-takt. Nu använder vi hel-noter och det får därför plats en helnot i varje takt. Man hinner då räkna "1, 2, 3, 4" för varje hel-not som spelas. Varje ton ska dessutom vara lång och "hålla ut" under hela takten.
Fyra takter med helnoter
Halvnoter

Ett annat vanligt notvärde är halvnoten. Namnet avslöjar att noten varar i en halv takt. Det får därför plats två halvnoter i varje takt. Som ett exempel tittar vi på denna basstämma skriven i F-klav. I detta fallet är det två halv-noter i de tre första takterna och en hel-not i den sista takten.
Tre takter med halvnoter och en takt helnot

Olika notvärden i samma takt

Det går faktiskt utmärkt att blanda olika notvärden i samma takt! Här är ett exempel där jag blandar två stycken fjärdedelsnoter och en halvnot på olika sätt. Det är dock viktigt att tänka som matematik: Varje takt måste gå "jämnt ut" och bli "en hel". Första takten nedanför blir då: två fjärdedelar + en halv = en hel. Sista takten är tom: Kom med ett förslag på en egen blandning i sista takten.
Fjärdedelsnoter och halvnoter i samma takt

Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: