fredag 25 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 6)

Åttondels-not

Åttondelar är ett kortare notvärde jämfört med fjärdedelsnoter. Man kan säga att den spelas dubbelt så fort som en fjärdedelsnot. Till utseendet ser den ut som en fjärdedelsnot men med en ”flagga” på skaftet.
En åttondelsnot
Två åttondelsnoter
Fyra åttondelsnoter
Vid 4/4-takt får det plats 8 stycken åttondelsnoter i varje takt. I takten längst till vänster ser vi alltså åtta stycken "lösa" åttondelsnoter. Det är inte fel att skriva så men både opraktiskt och ovanligt. Det vanligaste är att man sätter ihop dessa 2 & 2 (som du ser i den andra takten) eller 4 & 4 (i den tredje takten). Då använder man en så kallad balk som då "ersätter" att skriva ut en egen flagga på varje not. En balk är alltså en tjock linje som binder ihop noterna. Målet är som vanligt att det ska bli så lättläst som möjligt.
Lyssna hur dessa åttondels-noter låter om de spelas upp i tempot 83 Bpm. (Har du surfplatta eller smartphone så välj läget "Lyssna i browser". Sedan trycker du "play")
Åttondelsnoter går att skriva på olika sätt

Sextondels-not

Sextondelsnoter är ännu kortare, bara hälften så lång som en åttondelsnot. Det går ganska snabbt när man ska spela sextondelar, i varje fall om det är i tempo över t.ex 70 Bpm. Kännetecknet på sextondelar är i varje fall två flaggor. I 4/4-takt får det såklart plats 16 st sextondelsnoter i varje takt.
En sextondelsnot
Två sextondelsnoter
Fyra sextondelsnoter
Det fungerar likadant med balkar om man har många sextondelar ihop. Men då använder man två balkar! I melodin nedan och takten längst till vänster ser vi alltså 16 stycken "lösa" sextondelsnoter. Upprepas ett notvärde så här så är det olämpligt att skriva dom på detta viset. Man sätter istället ihop dessa 2 & 2 (som du ser i den andra takten) eller ännu bättre 4 & 4 (som i den tredje takten). Då använder man alltså två balkar som då "ersätter" att skriva ut två egna flaggor på varje not.
Lyssna hur dessa sextondels-noter låter om de spelas upp i samma tempo som i förra exemplet, alltså 83 Bpm. (Har du surfplatta eller smartphone så välj läget "Lyssna i browser". Sedan trycker du "play")
"Olämpliga" sextondelar, ok sextondelar och bra skrivna sextondelar.Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: