lördag 26 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 7)

Svarta tangenter & Korsförtecken

Som du säkert vet finns det även svarta tangenter på ett piano eller keyboard. På bilden nedan ser vi de svarta pianotangenternas namn.
De svarta tangenternas namn

Om man sätter ett korsförtecken (#) efter t.ex. tonen C får man ett C# (uttalas ciss) som ligger precis till höger om tonen C. Som pilarna visar så är det så att korsförtecken höjer tonen ett halvt tonsteg (alltså tangenten precis till höger om) och ger ändelsen -iss. De fem svarta tangenterna är alltså:
C#=Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss och A#=Aiss.
Så här kan de svarta tangenternas toner se ut skrivna med noter. Man sätter alltså korsförtecknet precis före noten.
De svarta tangenterna skrivna med korsförtecken


Svarta tangenter & B-förtecken

Det märkliga är att de svarta pianotangenterna faktiskt har dubbla namn. T.ex kan man betrakta tonen Ciss (C#) som ett ”sänkt” D. Då sätter man ett b-förtecken efter D och får istället Db (uttalas dess). 
Svarta tangenter med sänkta B-namn


Som pilarna visar så sänks tonen med B-förtecknet ett halvt tonsteg. "Halvt tonsteg" är tangenten som ligger närmast till vänster. Detta ger då ändelsen –ess. De fem svarta tangenterna kan alltså även kallas: Db=Dess, Eb=Ess, Gb=Gess, Ab=Ass, Bb=Bess. Skriver man detta i noter sätter man ut ett litet "b" precis före noten.
De svarta tangenterna skrivna med B-förtecken

Inga kommentarer: