lördag 26 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 8)

Stapla noter & dur-ackord

Man kan även stapla noter ovanpå varandra för att kunna visa olika ackord. Då ska alla noterna spelas samtidigt. Här är några till exempel dur-ackord:
Staplade noter som bildar ackord


I dur-ackord finns det tre toner som ska klinga tillsammans. I t.ex C-dur är det nedifrån räknat tonerna C, E och G. Tonen C är grundtonen, tonen E kallas "tersen" och tonen G kallas "kvinten".

Lägen

Det häftiga är att det är tillåtet att ta ackorden med tonerna i valfri "ordning". Det kallas olika lägen. Om C är längst till vänster av tangenterna kallas det "grundläge"(se ovan). Men det går alltså utmärkt att även spela C-dur med tonen E längst till vänster eller varför inte tonen G längst till vänster. Då kallas det "tersläge" respektive "kvintläge" (se nedan).
Dur-ackord i tersläge och kvintläge samt ett par moll-ackord

Moll-ackord

Inga kommentarer: