lördag 26 november 2016

Musikens hemliga språk (Del 9)

Spela med två händer

En pianist kan ju använda båda händerna samtidigt för att spela. Vänster hand spelar då F-klavens noter och höger hand spelar G-klavens noter. En litet exempel:
Nu kan du grunderna för att kunna läsa och skriva lite noter. Men jag kan lova dig att det finns mycket kvar att upptäcka. Lycka till!

Klicka på länkarna:
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Inga kommentarer: