måndag 7 november 2016

Vad är tempo och metronom?

Tempo är ett vanligt ord inom musiken som berättar hur fort musiken framförs. Man kan också säga att det anger hur snabbt slagen i pulsen kommer. Man kan jämföra detta med en människas puls (alltså hur snabbt hjärtat slår). En vanlig vilopuls hos en människa är cirka 70 slag i minuten.

När vi pratar om musikens tempo i modern musik mäts detta oftast idag i enheten "Bpm". Det är en förkortning av "beats per minute" som ju betyder "slag per minut". En lugn ballad kan ha tempo runt 60-80 Bpm medan en mer dansant snabbare låt har tempo runt 120-140 Bpm.

En metronom
En vanligt hjälpmedel som mäter och visar tempo är en metronom. Metronomen finns i olika utförande men den traditionella varianten är ett par decimeter hög och har en metallpinne som svänger fram och tillbaka med klickande och ibland plingande ljud. Idag används oftast metronom-appar i smartphones.

I noter till klassisk musik skriver man oftast inte Bpm. Istället använder man italienska ord som egentligen beskriver musikens karaktär och bara ungefär anger själva tempot. Här kommer de vanligaste med en liten förklaring:

Grave – långsamt allvarligt
Largo – långsamt brett
Lento - långsamt
Adagio - långsamt
Andante- lugnt gående
Moderato – måttligt rörligt
Allegretto – ganska raskt
Allegro - raskt
Vivace - livligt
Presto - snabbt

Här kommer några andra vanliga italienska musik-ord som också har med tempot att göra:

Accelererando (acc) = tilltagande hastighet (snabbare och snabbare)
Ritardando (rit) = avtagande hastighet (långsammare och långsammare)
A tempo= återgå till tidigare tempo
Fermat = förlänga noten eller ackordet till uppemot dubbla tiden

Inga kommentarer: