torsdag 23 mars 2017

Elevuppgift: Musikens funktion inom tro & religion

Instruktioner:
1. Titta igenom inlägget ”Musikens funktion inom tro och religion” på Musikrum Rickard
2. Välj ut två-tre olika exempel från översikten som du ska skriva om.
3. Ta ett linjerat papper och skriv förnamn, efternamn och klass.
4. Skriv och besvara följande uppgifter och frågor så utförligt du kan om varje exempel.
A: Från vilken religion är exemplet ifrån? (Beskriv så noga du kan t.ex. speciell variant eller inriktning av religionen, geografiskt, ålderdomligt eller modernt)
B: Beskriv noga den situation som klippet är hämtat ifrån? (Vad händer, miljö, genus, aktiva/publik osv.)
C: Beskriv vilken (eller vilka) sorters musik som används (musikstil, musik-instrument, ljudbild, live/inspelat, sångstil, sångröst, textinnehåll, känsla, proffs- eller amatörnivå?)
D: Varför används musik eller sång just i detta sammanhang? Fyller musiken någon praktisk funktion? Skriv vad du tror!
E: Beskriv noga hur du påverkas av musiken i detta sammanhang. Vilka känslor upplever du? Motivera ditt svar.
F: Hade du velat uppleva denna situation i verkligheten? Motivera ditt svar.
G: Fantisera: Om du varit en utövare av denna religion, hur hade du velat att musiken/sången skulle låta och/eller användas? Motivera.
/Lycka till!

Inga kommentarer: