lördag 25 november 2017

Gör en egen julsång

Låt min Jul-snurra hjälpa dig att snabbt skriva en egen julsång. Gör till exempel en låt med fyra korta rader vers samt fyra korta rader refräng. Välj ut en ord till varje rad genom att använda funktionen "Random spinner" och gör en kort mening av det ordet. Vill du att orden ska rimma kan du få hjälp på sidan DbLex, i så fall kan du låta Jul-snurran välja ord till varannan rad.
Du kan också vända på alla orden och använda de fina bilderna som finns på baksidan.

När texten är klar kan du använda någon av mina 4-Chord players eller Ackordomater för att sätta ackompanjemang till din jultext. Det brukar bli lagom att ha ett ackord till varje rad. Slutligen försöker du sjunga en melodi som passar till ackorden.PS: Klicka här för version som passar iPad


Inga kommentarer: