måndag 25 december 2017

Instrumentcharader interaktivt

Här kommer en ny interaktiv tävlingsaktivitet att göra t.ex. med en klass. Jag kallar den för "Instrumentcharader". Det är en lagtävling där publiken ska göra charader till olika musikinstrument och två tävlande i taget ska lista ut vad de visar. Det är också ett bra sätt att repetera alla musikinstrumenten samtidigt som man har lite roligt.

Gör så här:
1. Dela in i två lag.
2. Ta fram en tävlande från vardera lag och ställ dessa så de har ryggen mot skärmen och tittar på sitt eget lag.
3. Tryck på funktionen "Random Spinner".
4. När det utvalda musikinstrumentet visas ska nu båda lagen med kroppsrörelser visa hur man spelar instrumentet samt formen på detta. OBS: De som är i lagen får alltså INTE säga något, de får inte heller försöka bokstavera svaret. De två tävlande som står framme ska därefter så fort som möjligt gissa vad de övriga i sitt lag visar med sina charader. Den som högt gissar rätt först får ett poäng till sitt lag.
5. Vänd brickan så att bilden på musikinstrumentet kommer upp (du kan även göra detta tidigare om lagen inte vet hur instrumentet ser ut) Man kan också ge ledtrådar såsom att säga första bokstaven i svaret om det drar ut på tiden.
6. Ta fram två nya tävlande och tryck på funktionen "Random Spinner" igen.
7. Först lag som får t.ex. 10p eller 20p vinner.
Lycka till!Charader är kul!Inga kommentarer: