måndag 12 mars 2018

Doobidoo Korsord 1 & 2

Här kommer ett roligt Doobidoo-spel för hela klassen.

1. Låt eleverna göra mina interaktiva korsord "Artister & Grupper Del 1 & 2" (Det är viktigt att de även lyssnar på alla låtarna på Youtube)
2. Dela in klassen i 2 lag
3. Låt ena laget börja att skicka fram en representant som ställer sig med ryggen mot projektorduken.
4. Tryck på "Random Spinner". Nu ska de övriga i laget sjunga en känd låt av den utvalda artisten. Representanten där framme gissar namnet på artisten så snabbt som möjligt. Gissar man rätt får laget en poäng och en ny representant i samma lag skickas fram. Om man inte gissat rätt efter 10 sek ropar lagledaren "byt". Då måste laget skicka fram en ny representant oavsett.
5. Tryck på "Random Spinner" igen och proceduren upprepas tills det gått t.ex. 5 minuter.
6. Nu är det andra lagets tur. Vem får mest poäng?

Inga kommentarer: