måndag 12 mars 2018

Hur påverkar musiken en film?

Här får du se några olika korta filmklipp. Först visas filmen utan ljud. Sedan visas filmen med 5 olika förslag på musik. (Pausa klippet innan originalet spelas upp i slutet)
Frågor att besvara:
1. Vilka musikförslag förstörde känslan i filmen? Varför?
2. Vilka musikförslag förbättrade eller förstärkte känslan i filmen? Varför?
3. (Pausa filmen) Hur tror du originalmusiken kommer att låta? Varför?
4. Beskriv hur originalmusiken påverkar känslan i filmen?
Inga kommentarer: