måndag 26 mars 2018

Sommar-brainstorm

Längtar du efter sommaren? Gör en sommar-sångtext med hjälp av min nya ordväljare "Sommar Brainstorm 1". Välj om det ska visas ord eller inspirerande bilder. Tryck på funktionen "Random Spinner" och låt programmet välja vilket ord du ska börja med. Lycka till!


Inga kommentarer: