tisdag 25 december 2018

Världens Nationalsånger Uppdaterad till ver 21

Sjung med i de flesta av världens nationalsånger med min uppdaterade interaktiva världskarta! Upplev hur många sånger låter väldigt lika varandra medan andra sticker ut rejält.

Tänk på att miljoner och åter miljoner människor är väldigt stolta över sitt land och sin nationalsång och allt som den representerar. Många av sångtexterna berättar också om varje lands viktiga historiska händelser.

PS. De flesta av klippen i denna översikt har förutom själva texten också översättning till engelska.

Världens Nationalsånger PDF Ver 21

Alternativ länk: Världens Nationalsånger PDF Ver 21
Inga kommentarer: